Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kelemen-Nyíregyházi Törvényszék, Debreceni Törvényszék, Debreceni Ítélőtábla elleni ügye

Az ügy lényege szerint későbbi ügyfelem az ellene irányuló végrehajtási eljárást kívánta megszüntetni, mivel teljesített. Az első fokon eljárt Nyíregyházi Városi Bíróság helyt adott a keresetének és a végrehajtási eljárást megszüntette. Fellebbezés folytán a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság új eljárást rendelt el, melynek során az első fokú eljárást megismételték, mely eljárás eredményeként későbbi ügyfelem pervesztes lett.

Súlyos bírói műhibát követtek el, mivel a későbbi ügyfelem által megnyert első fokú ítéletet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság nem helyezte hatályon kívül, ennek ellenére ismételték meg az eljárást. Az eljárás megismétlését elrendelő határozat nem ítéletet, hanem végzést helyezett hatályon ívül, melyből következően az ítélet hatályban maradt, így a megismétlésre már nem kerülhetett volna sor res judicata okán. További probléma volt az is, hogy az ügyben keletkezett egy engedményezési szerződés is, mely szerint aki a követelést érvényesítette az már átruházta a követelését engedményezéssel, mégis az engedményező érvényesítette az igényt. Ezt a szerződést is figyelmen kívül hagyták a bíróságok.

Keresetet nyújtottam be mindkét műhiba és kártérítés megállapítása iránt, mely eljárásban a Nyíregyházi Törvényszék volt az alperes és a Debreceni Törvényszék járt el. Legnagyobb meglepetésemre az alperesként eljáró Nyíregyházi Törvényszék az első tárgyalást követően összehívott egy bírói tanácsot, melynek személyi összetétele eltért az eredeti hibás döntést hozó tanácstól, majd ez a tanács egyszerű kijavítással a végzés szót áthúzta és öt évvel a hibás végzés kiadását követően kísérelte meg az ítéletet hatályon kívül helyezni.

A kijavító végzést az eredeti jogi képviselőnek kézbesítette, aki nem tudott az eljárásról és nem tulajdonított neki jelentőséget, már csak azért sem, mivel az ügyvédi megbízás az ügyvédi tv. szerint az ügy befejezésével megszűnik. Ennek következtében ügyfelem és én sem tudtam erről a kijavításról, csak a következő tárgyaláson, a fellebbezési határidő lejártát követően. Az ennek ellenére benyújtott fellebbezést a Debreceni Ítélőtábla elutasította elkésettség okán.

A következő meglepetés akkor ért, amikor az eljáró Debreceni Törvényszék bírója közölte, hogy a Nyíregyházi Törvényszék kijavító végzése reá nézve is kötelező. Tehát az ügy alperese hozott egy döntést, amelyet az eljáró bíróság reá nézve is kötelezőnek fogadott el és erre tekintettel a műhiba keresetet is elutasította. Az engedményezést pedig nem minősítette kellően konkrétnak, ezért az arra alapozott igényt is elutasította.

Mivel a fegyverek egyenlőségének elvét súlyosan megsértette ez az eljárás, így egy ismételt keresetet voltam kénytelen benyújtani immár a Nyíregyházi Törvényszék, a Debreceni Törvényszék és a Debreceni Ítélőtábla ellen, mivel önálló műhibát eredményezett az a körülmény, hogy az ügy alperese által meghozott döntést az eljáró bíró a Debreceni Törvényszékre is kötelező erejűnek nyilvánított, ezzel a törvény előtti egyenlőség és a tisztességes eljáráshoz való jog sérült.

Az ügyet a Szegedi Törvényszék és a Szegedi Ítélőtábla tárgyalta elutasítva a keresetet. Álláspontja szerint nem sértett jogszabályt az eljárás.

Az ügy releváns iratait a csatolmányok tartalmazzák.

Kelemen Műhiba kereset.pdf

I.FokúÍtélet150713.pdf

Kelemen Fellebbezés 1508.pdf

Kelemen Előkészítő Irat 1512.pdf

Kelemen II. fokú ítélet 160211.pdf